Beter op school met Basiskind!


Basiskind is er voor advies en begeleiding voor scholen, ouders en leerlingen van het PO-VO en MBO.
Basiskind richt zich op leerlingen die gedragsproblemen vertonen en daarnaast vaak ook moeite hebben met bijvoorbeeld zelfstandig werken, volgehouden aandacht en planning en organisatie van het werk.

Basiskind werkt vraaggericht en oplossingsgericht. Dat betekent dat goed gekeken wordt naar wat de hulpvraag is en wat nodig is om een gewenste verandering te bereiken.

Kijk bij het aanbod wat Basiskind voor u kan doen!